RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych przez Agencję Marketingu i Promocji Eksportu "AMPE" (dalej AMPE)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych.

ADMINISTRATOR DANYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Marketingu i Promocji Eksportu AMPE z siedzibą w 00-775 Warszawa, ul. Konduktorska 20/7; NIP 839-127-15-51; REGON 771244305; www.ampe.pl; tel. 0048 608 674 198, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH oraz PODSTAWA PRAWNA:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AMPE w celu:

 1. Realizacji umowy (zawarcia, wykonania, kontynuacji) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na AMPE w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej;
 2. Szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 3. Dystrybucji newslettera AMPE, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Marketingu bezpośredniego (na potrzeby wewnętrzne AMPE);
 5. Tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne AMPE);
 6. Wykonania ciążących na AMPE obowiązków prawnych lub prawnie uzasadnionych interesów AMPE na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, w szczególności:
 • wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych;
 • weryfikacji wiarygodności płatniczej;
 • rozpatrywanie skarg i reklamacji względem świadczonych usług;
 • wsparcia obsługi oraz monitorowania i poprawy jakości oferowanych przez AMPE usług;

7. W innych przypadkach nie wymienionych powyżej Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez AMPE wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody (w celu i zakresie określonym w treści zgody);

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Agencji Marketingu i Promocji Eksportu AMPE, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w wyżej podanych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane ponadto następującym odbiorcą:
 3. podmiotom uczestniczących w procesach niezbędnych do wykonywania zawartych z Panią / Panem umów, w tym z obszaru Polski, Unii Europejskiej oraz spoza Unii Europejskiej;
 4. podmiotom wspierającym AMPE w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz AMPE (tzw. Procesorzy danych);
 5. organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ:

AMPE przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej wyłącznie celem realizacji zawartej z Panią / Panem umowy wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody (w celu i zakresie określonym w treści umowy / zgody).

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

 • przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych
 • do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. wypisania się z newslettera AMPE.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
 2. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBĄ KTÓRYCH DANE OSOBOWE PRZETWARZA AMPE:

Jeśli AMPE przetwarza Pani/Pana dane osobowe przysługują Pani/Panu następujące prawa wynikające z RODO:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii;
 • prawo ich sprostowania (jeśli dane są błędne),
 • prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych;

PROFILOWANIE LUB ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANYCH DECYZJI:

Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO:

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Newsletter AMPE

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i otrzymywać nasz elektroniczny newsletter prosimy o rejestrację poniżej.

Information

×

skontaktuj się z nami:

Agencja Marketingu i Promocji Eksportu
AMPE Sp. z o.o.

Konduktorska 20/7
00-775 Warszawa

tel.: 0048 507 240 529
tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl