Rynki perspektywiczne dla niemieckiego eksportu

Podczas gdy eksport do krajów strefy euro spadł w tym czasie o 2,1%, dostawy do krajów trzecich wzrosły o prawie 9%. Aby dokładnie zanalizować te zróżnicowane tendencje, Federalna Agencja Handlu Zagranicznego

i Marketingu (Germany Trade and Invest) przeprowadziła wiosną br. ankietę w 73 krajach świata nt. prognozy atrakcyjności ich rynków dla eksporterów.

Najlepsze perspektywy na najbliższe 5 lat odnotowano w Regionie ASEAN, do którego należą Indonezja, Malezja, Filipiny, Tajlandia i Wietnam. Oczekiwany na przestrzeni najbliższych 5 lat 6% przyrost PKB w ww. krajach oraz planowany na 2015 r. System Economic Community (AEC) pozwala je traktować jako rynki wyjątkowo perspektywiczne i o wysokiej chłonności rynków wewnętrznych.

W dotkniętej w 2011 r. katastrofą powodziową Tajlandii oczekiwane są np. bardzo duże inwestycje - a co za tym idzie zamówienia i zlecenia dla firm wykonawczych - związane z gospodarką wodną i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, a także budową sieci dróg ekspresowych oraz produkcją energii.

Bogata w zasoby naturalne Birma (Związek Myanmar) to obecnie swego rodzaju „Shooting Star" wśród ludzi biznesu. Ogromne potrzeby sektora przemysłowego i deficyty infrastruktury stanowią atrakcyjny potencjał dla eksporterów.

Również Zachodnia Afryka i jej 350 milionów mieszkańców przy wskaźniku wzrostu PKB rzędu 6-7% pozwala traktować ten rynek jako bardzo obiecujący. Zdaniem ekspertów do 2025 r. Nigeria będzie najsilniejszą gospodarką w Afryce. Najlepsze perspektywy mają tam eksporterzy z sektora infrastruktury i dóbr konsumenckich.

Wieloletni stabilny wzrost gospodarczy i polityczna stabilność Ghany sprawiły, że uplasowała się ona na drugim miejscu wśród perspektywicznych krajów Afryki Zachodniej.

Także kraje nadbałtyckie (Estonia, Litwa i Łotwa) traktowane są jako bardzo dynamiczne rynki dla eksportu, szczególnie w sektorze maszyn, urządzeń i instalacji. W 2012 r. niemieckie firmy eksportowały do wymienionych trzech krajów towary o wartości powyżej 5 mld EUR.

Mimo niekorzystnych warunków globalnych, w Chile oczekiwany jest w 2013 r. wzrost PKB o ok. 4,8%. Jest to najwyższa wartość wśród wszystkich krajów OECD. Chile planuje do 2020 r. zainwestować w przemysł kopalniany ponad 100 mld USD. Duże inwestycje planowane są ponadto w sektorze elektrowni słonecznych, nowej sieci elektrycznej i projektach z dziedziny infrastruktury, m.in. rozbudowa metra, portu oraz międzynarodowego lotniska w Santiago.

Również Kanada - dzięki rządowej polityce niskiego oprocentowania - cieszy się bardzo żywotną polityką inwestycyjną i dynamiczną konsumpcją prywatną. Niemiecki eksport do Kanady odnotował w 2012 r. ponad 22% wzrost, osiągają wartość 8,3 mld EUR. Do 2022r. w kanadyjskim przemyśle kopalnianym planowane są inwestycje w wysokości ponad 140 mld USD.

Jak wynika z przeprowadzonej przez GTAI analizy - także Polska traktowana jest wśród eksporterów jako bardzo przyszłościowy rynek. Ok. 20% importowanych do Polski towarów pochodzi z Niemiec. Szczególne szanse dla niemieckiego eksportu upatrywane są nadal przy realizacji projektów unijnych a także w sektorach: chemicznym, energetycznym, medycznym, ITC oraz w przemyśle spożywczym.

Wprawdzie nie należy oczekiwać, że rynki ASEAN, krajów nadbałtyckich, Afryki Zachodniej, Chile, Kanady i Polski wyprą w ogólnym zestawieniu rankingowym tradycyjne dla Niemiec rynki eksportu, jakimi są Stany Zjednoczone, Unia Europejska i kraje BRICS - jednak pod względem nowych zamówień i kontraktów - należą do rynków najbardziej obiecujących.

Opracowano na podst.: Destatis, Germany Trade & Invest, M. Zaręba - WPHI Kolonia

źródło: cały materiał dostępny jest na stronie WPHI Kolonia (link)

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =