UMOWA HANDLOWA
z PARTNERAMI ARABSKIMI
w PRAKTYCE

Warszawa

10 kwiecień 2018

Warszawa

24 maj 2018

Program

Ankieta wprowadzająca to zajęć
Umowa handlowa / kontrakt handlowy w krajach arabskich
 • różnice i podobieństwa
 • znaczenie
 • właściwe zrozumienie i konsekwencje
 • język kontraktu oraz prawo właściwe dla kontraktu handlowego
 • konstrukcja kontraktu handlowego oraz klauzule zabezpieczające i ich analiza
 • strony umowy (arabski partner umowy) - weryfikacja
 • najczęściej spotykane błędy w kontraktach handlowych zawieranych z partnerami arabskimi
Rodzaje umów handlowych oraz ich wzory
 • oferta jako element umowy handlowej
 • umowa przedwstępna
 • list intencyjny
Rozstrzyganie kwestii spornych wynikających z zawarcia umowy z kontrahentem arabskim
Kulturowe różnice istotnym elementem komunikacji handlowej i negocjowania umów handlowych z partnerem arabskim
 • elementy kultury
 • podstawy komunikacji
 • charakterystyczne style negocjacyjne arabskiego kontrahenta
 • trening umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych
Kontrakt handlowy z arabskim agentem / przedstawicielem handlowym, dystrybutorem
 • szczególne znaczenie i rola agenta / przedstawiciela handlowego w krajach arabskich
 • funkcjonowanie na rynkach arabskich poprzez agenta i bez usług agenta
 • litera prawa a rzeczywistość
 • ochrona agentów / przedstawicieli handlowych przez lokalne prawo
 • zakres obowiązków stron kontraktu
 • kwestie prowizji i kosztów reprezentacji
 • czas obowiązywania kontraktu
 • możliwości i warunki wcześniejszego odstąpienia od kontraktu
 • badanie arabskiego agenta / przedstawiciela handlowego, dystrybutora oraz weryfikacja jego skuteczności handlowych
 • case study: przykłady niekorzystnych kontraktów handlowych oraz ich analiza, wzory korzystnych kontraktów handlowych z dystrybutorem kosmetyków z Emiratów Arabskich oraz przedstawicielem handlowym z Egiptu
Renegocjowanie zawartej umowy handlowej
 • podstawy prawne i argumentacja
 • metody i taktyki uzyskania akceptacji partnera handlowego
 • case study: przykłady renegocjacji umów handlowych z partnerami arabskimi

Case study - na podstawie doświadczenia polskiej firmy w kwestiach negocjowania, zawierania i renegocjowania umów handlowych z partnerami arabskimi

W trakcie zajęć przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

 

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =