Budowanie kontaktów i podejmowanie praktycznej współpracy z przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami i jednostkami lokalnymi oraz innymi partnerami z krajów arabskich

Warszawa

19 - 20 kwiecień 2018

Warszawa

29 -30 sierpień 2018

Prelegenci

 
 
 
Krzysztof Płomiński
 
Prezes Fundacji Inicjatywa Polsko-Arabska
ambasador ad personam
 
 


  • Politolog i prawnik. Wyspecjalizowany w problematyce regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym gospodarczej. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Moskwie. Ukończył szereg prestiżowych kursów, w tym w Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze i na uczelniach brytyjskich.
  • Od 1971 roku w służbie zagranicznej. Pracował w ambasadach o profilu gospodarczym w Libii i Jordanii, od referenta do I sekretarza ambasady. Był ambasadorem RP w Iraku (1990-1996), gdzie m.in. organizował ewakuację polskich obywateli oraz negocjował przejęcie przez Polskę w 1991 roku reprezentowania interesów USA w tym kraju. Jako pierwszy ambasador RP w Arabii Saudyjskiej (1999-2003), współtworzył fundamenty rozwiniętej współpracy polsko-saudyjskiej, w tym gospodarczej, inwestycyjnej i finansowej. Kawaler saudyjskiego orderu Króla Abdulaziza I Klasy przyznanego za szczególny wkład w zbliżenie obu państw. Posiada też odznaczenia innych państw arabskich.
  • W 2013 roku zakończył pracę w MSZ jako ambasador tytularny, przechodząc na emeryturę. W latach 2004-2006 był dyrektorem departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu MSZ, a wcześniej dwukrotnie wicedyrektorem tego departamentu. Kierował również Grupą Zadaniową ds. Iraku. Przygotowywał najwyższego szczebla wizyty oficjalne za granicą i w Polsce. Uczestnik delegacji polskich na sesje ZO NZ i zespołów negocjacyjnych. Szef i członek szeregu sztabów kryzysowych powoływanych w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz uprowadzeniami polskich obywateli. W 2010 r. odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • W latach 2007-2009 korzystał w MSZ z urlopu bezpłatnego, pracując jako dyrektor ds. krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w PHZ Bartimpex. W tym charakterze uczestniczył w przygotowaniu ustanowienia Pomnika Tolerancja w Jerozolimie.
  • Jest jednym z fundatorów i prezesem utworzonej w 2013 roku Fundacji Inicjatywa Polsko-Arabska.
  • Członek specjalistycznych stowarzyszeń, wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec firm polskich i koncernów międzynarodowych. Autor publikacji poświęconych problematyce gospodarczej, politycznej i rozwojowej regionu Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym opublikowanych w Komentarzu Międzynarodowym Fundacji Pułaskiego i przedrukowanych za granicą opracowań: „Uwarunkowania inwestycji arabskich w Polsce” oraz „Ku gospodarczemu wymiarowi polityki zagranicznej RP”.
  • Języki: angielski, arabski (literacki i niektóre dialekty), rosyjski i (w podstawowym zakresie) francuski.
  • Zainteresowania: starożytne kultury Bliskiego Wschodu.
  • Żona Renata. Jeden syn, jeden wnuk.

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =