„ARABSKI INWESTOR”
Praktyczne uwarunkowania pozyskania kapitału arabskiego przez polskich przedsiębiorców

Warszawa

20 czerwiec 2018

Warszawa

11 wrzesień 2018

Program

Inwestycje arabskie na świecie i w Europie
 • Potencjał gospodarczy i finansowy krajów arabskich
 • Tradycyjne i nowe kierunki inwestycji państw-eksporterów surowców energetycznych
 • Charakterystyka inwestycji arabskich w Europie
 • Polska na mapie arabskich inwestycji - atuty i słabości
Charakterystyka inwestorów arabskich
 • Publiczne (państwowe) agencje i fundusze inwestycyjne
 • Fundusze i inwestorzy prywatni
 • Pojęcie inwestycji pasywnych
 • Obowiązujące procedury formalno-prawne procesu decyzyjnego poprzedzającego zaangażowanie finansowe
 • Znaczenie współpracy inwestycyjnej w ramach joint-ventures
 • Możliwości wspólnych inwestycji na obszarze partnera i na rynkach trzecich
 • Systemy wsparcia inwestorów Rady Współpracy Zatoki (GCC) ze strony ich agencji państwowych
Zrozumieć arabskiego inwestora
 • Prezentacja charakterystyki inwestorów arabskich zainteresowanych rynkiem polskim na podstawie dotychczasowych doświadczeń
 • Priorytety i oczekiwania oraz mentalność i przyzwyczajenia poważnych inwestorów
 • Pozycja zagranicznych menedżerów i konsultantów w arabskich strukturach inwestorskich
 • Charakterystyka uwarunkowań niezbędnych do zainteresowania inwestora projektem
 • System weryfikacji projektów inwestycyjnych i podejmowania decyzji. Doradztwo i audyt
 • Czynniki subiektywne mające wpływ na decyzje o podjęciu inwestycji
 • Parametry oceny wiarygodności inwestora arabskiego
 • Znaczenie bezpośredniego negocjowania inicjatyw inwestycyjnych
Uwarunkowania kulturowe oraz ich wpływ na bieżące kontakty oficjalne i robocze z partnerami z obszaru arabskiego
 • Tradycyjne wartości i zachowania
 • Rola islamu w praktycznych kontaktach i negocjacjach biznesowych
 • Społeczności chrześcijańskie i nie-arabskie w krajach MENA
 • Pozycja kobiet w świecie islamu i stosunek muzułmanów do cudzoziemek
 • Sposoby unikania możliwych zagrożeń w kontaktach, w tym w sferze bezpieczeństwa
 • Delikatne tematy i sfery
 • Zmiany zachodzące w kulturze arabskiej i postrzeganiu świata zewnętrznego
Sprawy praktyczne do wzięcia pod uwagę w ramach przygotowań do kontaktu w Polsce i za granicą:
 • stereotypy, odrębności w zachowaniach negocjacyjnych, w tym z udziałem kobiet,
 • kurtuazja, etykieta i protokół, w tym w kontaktach z przedstawicielami rodzin panujących,
 • ocena wiarygodności
 • wymiana korespondencji
 • więzi osobiste
 • dokumentowanie i podtrzymywanie kontaktów
 • respektowanie ustaleń
 • pojęcie czasu
 • mimika i język ciała
 • zaproszenia
 • wzajemne wizyty
 • planowanie poczęstunku i menu
 • upominki
 • święta religijne
Praktyczne aspekty tworzenia oferty inwestycyjnej docierania z nią do potencjalnego partnera
 • Zasady konstruowania i prezentowania projektów inwestycyjnych
 • Elementy decydujące o powodzeniu oferty inwestycyjnej
 • Ocena reakcji partnera na składane propozycje
 • Dokumentowanie i interpretacja dokonanych ustaleń
 • Procedury prawne tworzenia spółek w kraju partnera
Inne praktyczne informacje, w tym uwzględniające indywidualne zainteresowania zlecającego szkolenie
W trakcie zajęć przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =