Czas na eksport

Możliwości eksportowe Mazowsza były tematem konferencji, na której zaprezentowano opracowany przez Bank Pekao S.A. „Raport o sytuacji mikro i makro firm w roku 2013”. W spotkaniu wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik, prezes zarządu ARMSA Krzysztof Filiński oraz dyrektor regionalny Banku Pekao S.A. Dariusz Kuźbicki.

Sektor mikro i małych firm, skupiający 1,8 mln przedsiębiorstw i zatrudniający 4,7 mln ludzi, odgrywa strategiczną rolę w budowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zarówno w skali kraju jak i regionu. Na Mazowszu w 2012 r. zarejestrowanych było prawie 700 tys. firm, aż 670 tys. to mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób). To najwyższy wskaźnik w kraju. Dla przykładu w województwie śląskim zarejestrowanych mikro firm jest aż o ponad jedną trzecią mniej, bo tylko 430 tys. W województwie mazowieckim jest również najwięcej małych firm (zatrudniających od 10 do 49 osób). Z 146 tys. przedsiębiorstw zarejestrowanych w całym kraju, aż 24 618 ma swoje siedziby na Mazowszu.

Wydany po raz czwarty „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013” zawiera również informacje na temat mazowieckich przedsiębiorców. Opracowanie przygotowano na podstawie badań przeprowadzonych wśród 7 tys. właścicieli mikro i małych firm w całym. Raport powstał w oparciu o pytania dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej, poziomu zatrudnienia, ale też o kwestie podjętych

i planowanych inwestycji, innowacyjności oferowanych produktów i usług aż po tematykę dostępności zewnętrznego finansowania. Najwyższe wyniki na przestrzeni ostatnich czterech lat odnotowano w każdym badanym obszarze za wyjątkiem zatrudnienia w firmach, jednak i tu poziom wskaźnika jest wyższy niż w ubiegłym roku. Szczególną poprawę w stosunku do ubiegłorocznego badania widać w ocenie sytuacji gospodarczej, sytuacji branży oraz sytuacji firmy, jej przychodów i wyniku finansowego. Najlepiej przedsiębiorcy ocenili dostęp do zewnętrznego finansowania. Raport prezentuje też bariery z jakimi spotykają się mikro i małe firmy. Polscy przedsiębiorcy ocenili, że bariery te były nieco mniejsze niż w roku ubiegłym. Najwyższy poziom barier rozwojowych odnotowano w branży budowlanej, najniższy w usługowej. Częściej na bariery narzekają firmy małe niż mikro. Na pierwszym miejscu listy barier znalazła się wysokość podatków (w ubiegłym roku najważniejszą barierą były koszty pracy). W rankingu na wyższych pozycjach niż przed rokiem znalazły się bariery związane z podatkami, konkurencją i rentownością działalności.

W gospodarce widać symptomy ożywienia. Przedsiębiorcy bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość, o czym świadczy widoczna chęć do działania i rozwoju oraz podejmowane przez firmy inwestycje – przekonuje Dariusz Kuźbicki, dyrektor Regionalny Banku Pekao S.A.

 

EKSPORT

Tematem specjalnym tegorocznego raportu jest działalność eksportowa mikro i małych przedsiębiorstw. Według przeprowadzonego badania w 2013 r. taką aktywność gospodarczą prowadziło 7 proc. mikro firm oraz 24 proc. małych. Polskie przedsiębiorstwa są coraz aktywniejsze i odnoszą coraz większe sukcesy w handlu międzynarodowym. Charakteryzujące się wysoką jakością i unikalnością produkty i usługi oferowane również przez mazowieckie firmy są coraz popularniejsze na rynkach międzynarodowych. Eksport, jak pokazują badania, bardzo pozytywnie wpływa na sytuację eksportujących firm, które dużo wyżej oceniły sytuację swojego biznesu niż firmy działające tylko na rynku krajowym. Wartość eksportu z Mazowsza to ponad 93 mld zł, a udział województwa mazowieckiego w polskim eksporcie oscyluje wokół granicy 15,6 proc. Mazowieckie firmy eksportują produkty z branży spożywczej – kakao i przetwory z kakao (47 proc. całego krajowego eksportu),owoce (45 proc.), przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka (45 proc.) i przetwory z warzyw (43 proc.). Produkty z województwa mazowieckiego trafiają na rynki niemiecki, włoski i rosyjski. Wśród branż o największym wpływie na mazowiecki eksport są ponadto przemysł elektromaszynowy i tworzyw sztucznych oraz chemiczny i farmaceutyczny. Największy potencjał rozwojowy, priorytetowy z punktu rozwoju regionu ma przemysł nanotechnologiczny, branża IT (tworzenie aplikacji mobilnych) i produkcja aparatury medycznej.

Cieszy mnie to, że coraz więcej mikro i małych przedsiębiorstw prowadzi działalność eksportową, głównie na rynki europejskie. Sukcesy, które firmy z tego sektora osiągają w handlu międzynarodowym świadczą nie tylko o wysokiej jakości produktów, ale też o ich konkurencyjności – dodaje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Aktywne wykorzystania potencjału eksportowego Mazowsza jest dla rozwoju gospodarczego regionu jednym z kluczowych zadań. Dynamiczna ekspansja eksportowa mikro i małym przedsiębiorstw pozwoli na na wzmacnianie ich możliwości produkcyjnych, podniesie rozpoznawalność ich produktów, co niewątpliwie wpłynie na ich konkurencyjność na rynkach międzynarodowych.

 

Źródło: Marta Milewska - Rzeczniczka Prasowa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (link)

 

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =