Jan Krzysztof Ardanowski - Polscy producenci żywności powinni być bardziej aktywni na rynkach arabskich

„...Polscy producenci i eksporterzy żywności powinni zintensyfikować swoje działania promocyjne na rynkach, które zwiększają swoje zapotrzebowanie na żywność, a które ze względu na warunki klimatyczne i przyrodnicze nie będą nigdy dużymi producentami żywności. To są kraje arabskie, kraje Zatoki, Północnej Afryki. Powinniśmy być zdecydowanie bardziej aktywni na tych rynkach, prowadzić szeroką akcję promocyjną...”

Polska jest dużym producentem wielu artykułów rolniczych, również takich, które mogą zainteresować odbiorców w krajach arabskich i w krajach o bogatym i specyficznym popycie. Uwarunkowania religijne i kulturowe są oczywiste.

Polska od setek lat słynęła z ilości i jakości żywności. Była nazywana "Spichlerzem Europy". Żywiła nie tylko swoje społeczeństwo, ale eksportowała żywność do wielu krajów świata. Polskie produkty były synonimem najwyższej jakości i smakowitości oraz bezpieczeństwa żywności. W dalszym ciągu polska żywność te atuty zachowuje. Na tle żywności z innych krajów, przede wszystkim wytwarzanej w warunkach intensywnie przemysłowych jest uważana przez konsumentów na całym świecie za żywność produkowaną w tradycyjny sposób, z mniejszą ilością środków chemicznych, a co za tym idzie za żywność zdrowszą. Ponadto, od czasu naszego wejścia do Unii Europejskiej, Polska, a co za tym idzie, wszyscy zaangażowani w produkcję, przetwórstwo i handel żywnością muszą spełniać wszelkie ustalone w Unii normy bezpieczeństwa żywności, czyli wszystkie przepisy weterynaryjne i fitosanitarne. Tego wymaga organizacja jednolitego rynku europejskiego. Mamy więc certyfikaty i standardy Unii Europejskiej na produkty które wytwarzamy. Dla wielu odbiorców to właśnie standardy Unii Europejskiej są gwarancją jakości i bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowym. Nasza żywność oprócz tego, że jest smaczna, bezpieczna i dobrej jakości jest z reguły tańsza, co jest też nie bez znaczenia dla odbiorców arabskich.

Polska jest dużym producentem zboża. Jesteśmy jednym z najważniejszych europejskich producentów mleka i jego przetworów: mleka w proszku, masła, serów, jogurtów itp. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów cukru. Jesteśmy bardzo dużym producentem owoców, w szczególności jabłek, a także owoców miękkich czyli wiśni, malin i truskawek, porzeczki i innych. Eksportujemy zarówno owoce świeże, jak również mrożone. Jesteśmy także dużym producentem soków owocowych, będących jednym z ważniejszych produktów eksportowych polskiego rolnictwa. Jesteśmy, co jest zapewne mniej istotne dla krajów arabskich, dużym producentem wieprzowiny. Jej jakość jest znana od dziesiątków lat. Polski bekon był jednym z podstawowych dań w Anglii. Polska szynka jest synonimem wysokiej jakości mięsa w USA. Od kilku lat rozwija się w Polsce również produkcja bydła mięsnego, czyli produkcja wysokiej jakości wołowiny kulinarnej, zarówno ze zwierząt dorosłych, jak również cielęciny. Głównym rynkiem zbytu na polską cielęcinę są Włochy. Polska żywność jest bardzo dobrze oceniana we Francji, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i wielu innych krajach Europy Zachodniej, powoli też zdobywa stoły arabskie.

...Jestem przekonany, że oferta polskiego rolnictwa, zarówno ze względu na

konkurencyjną cenę oraz na szeroką gamę oferowanych produktów, jest

atrakcyjna i może być bardzo poważnie rozpatrywana przez kraje arabskie...

 

Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rozwoju Wsi i Terenów Wiejskich, był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz doradcą śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =