UMOWA HANDLOWA
z PARTNERAMI ARABSKIMI
w PRAKTYCE

Warszawa

10 kwiecień 2018

Warszawa

24 maj 2018

Program

Ankieta wprowadzająca to zajęć
Umowa handlowa / kontrakt handlowy w krajach arabskich
  • różnice i podobieństwa
  • znaczenie
  • właściwe zrozumienie i konsekwencje
  • język kontraktu oraz prawo właściwe dla kontraktu handlowego
  • konstrukcja kontraktu handlowego oraz klauzule zabezpieczające i ich analiza
  • strony umowy (arabski partner umowy) - weryfikacja
  • najczęściej spotykane błędy w kontraktach handlowych zawieranych z partnerami arabskimi
Rodzaje umów handlowych oraz ich wzory
  • oferta jako element umowy handlowej
  • umowa przedwstępna
  • list intencyjny
Rozstrzyganie kwestii spornych wynikających z zawarcia umowy z kontrahentem arabskim
Kulturowe różnice istotnym elementem komunikacji handlowej i negocjowania umów handlowych z partnerem arabskim
  • elementy kultury
  • podstawy komunikacji
  • charakterystyczne style negocjacyjne arabskiego kontrahenta
  • trening umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych
Kontrakt handlowy z arabskim agentem / przedstawicielem handlowym, dystrybutorem
  • szczególne znaczenie i rola agenta / przedstawiciela handlowego w krajach arabskich
  • funkcjonowanie na rynkach arabskich poprzez agenta i bez usług agenta
  • litera prawa a rzeczywistość
  • ochrona agentów / przedstawicieli handlowych przez lokalne prawo
  • zakres obowiązków stron kontraktu
  • kwestie prowizji i kosztów reprezentacji
  • czas obowiązywania kontraktu
  • możliwości i warunki wcześniejszego odstąpienia od kontraktu
  • badanie arabskiego agenta / przedstawiciela handlowego, dystrybutora oraz weryfikacja jego skuteczności handlowych
  • case study: przykłady niekorzystnych kontraktów handlowych oraz ich analiza, wzory korzystnych kontraktów handlowych z dystrybutorem kosmetyków z Emiratów Arabskich oraz przedstawicielem handlowym z Egiptu
Renegocjowanie zawartej umowy handlowej
  • podstawy prawne i argumentacja
  • metody i taktyki uzyskania akceptacji partnera handlowego
  • case study: przykłady renegocjacji umów handlowych z partnerami arabskimi

Case study - na podstawie doświadczenia polskiej firmy w kwestiach negocjowania, zawierania i renegocjowania umów handlowych z partnerami arabskimi

W trakcie zajęć przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

 

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =