Redan z siecią dyskontową rusza za granicę

To głównie zasługa dynamicznego wzrostu efektywności segmentu dyskontowego oraz poprawy w części fashion notowanej na wszystkich rynkach poza Ukrainą. Niesprzyjająca sytuacja na Ukrainie spowodowała jednak pogorszenie wyników osiąganych w tym kraju. Redan oczekuje dalszej znaczącej poprawy działalności segmentu dyskontowego. Wkrótce pierwsze placówki sieci TextilMarket zostaną otwarte w Czechach i na Słowacji.

„Wyniki pierwszego kwartału br. potwierdzają systematyczną poprawę kondycji Grupy Redan.” – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA „Szczególnie zadowoleni jesteśmy z bardzo dobrych wyników osiągniętych w części dyskontowej, które znacząco przekroczyły nasze początkowe założenia. Efekty wdrożonych zmian są jednocześnie trwałe, co stanowi zapowiedź bardzo dobrych wyników sieci TextilMarket w całym 2014 r. Z kolei w wynikach części modowej ciążyła niesprzyjająca sytuacja na rynku ukraińskim. Na wszystkich pozostałych rynkach, w tym głównie w Polsce i Rosji wyniki segmentu fashion uległy jednak poprawie.” – podkreślił.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TextilMarket przez pierwsze trzy miesiące tego roku miała 103,7 mln zł obrotów, czyli 6,2% więcej niż rok wcześniej. Marża handlowa brutto wzrosła o 4,7% do 42,6 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w I kwartale 2014 r. zmniejszyły się r./r. o 1,1% do 43,3 mln zł. W efekcie od stycznia do marca br. Grupa Kapitałowa poniosła jedynie 0,7 mln zł straty na sprzedaży, co było jednak wynikiem lepszym o 2,4 mln zł niż w analogicznym okresie 2013 r. Na poziomie wyniku netto zanotowano stratę w wysokości 2,6 mln zł, czyli o 24% niższą niż rok wcześniej. Wynik całkowity uległ natomiast pogorszeniu r./r. o 4,8 mln zł i wyniósł -6,9 mln zł. Była to konsekwencja negatywnych różnic kursowych z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych wynikających głównie z osłabienia ukraińskiej hrywny oraz w mniejszym stopniu także rosyjskiego rubla.

„W wynikach części modowej widać pierwsze efekty wprowadzonych zmian w produkcie, ale na razie uzyskane korzyści są ukryte pod negatywnymi wynikami działalności na Ukrainie.” – zauważył Wiceprezes Zarządu Redan SA. Obroty segmentu fashion od stycznia do marca br. zmniejszyły się o 2% do 50,9 mln zł. Marża handlowa brutto spadła o 8,8% do 20,9 mln zł. Pozytywnym efektem było obniżenie kosztów sprzedaży i zarządu o 4,1% do 22,6 mln zł. Na poziomie wyniku na sprzedaży, w segmencie modowym zanotowano -1,8 mln zł straty, w porównaniu do -0,7 mln zł w poprzednim roku. Na zmniejszenie wyniku o 1,1 mln zł wpłynęło pogorszenie rezultatów osiąganych na Ukrainie o 1,7 mln złi lepsze wyniki na pozostałych rynkach o 0,6 mln zł.

„Proces zmian w ofercie, którego pozytywne efekty są już widoczne, jest kontynuowany. Wprowadzona do salonów kolekcja letnia jest jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań klientów niż kolekcja wiosenna. Spodziewamy się także dalszego istotnego zwiększenia sprzedaży artykułów z kolekcji jesiennej i zimowej.” – dodał Bogusz Kruszyński – „Naszym celem jest, aby wynik na sprzedaży części modowej za cały 2014 r. był dodatni, pomimo niesprzyjającej sytuacji na Ukrainie”.

Działalność operacyjna na Ukrainie przebiega obecnie bez zakłóceń. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację na tym rynku. Przy założeniu, że nie dojdzie do dalszej eskalacji sytuacji, na bieżący moment nie jest rozważane wycofanie się z tego kraju.

„W sieci dyskontowej wyniki uzyskane w I kwartale br. są dużym sukcesem. Bardzo dobre rezultaty przyniosły wprowadzone w sklepach TextilMarket zmiany w zakresie oferty produktowej wspartej efektywnymi działaniami marketingowymi oraz działaniami operacyjnymi dotyczącymi m.in. sposobu prezentacji oferty w sklepach, czy też wdrożenia systemu agencyjnego. W pierwszym kwartale br. uzyskaliśmy historycznie najwyższy w okresie pierwszym kwartale kalendarzowym poziom marży handlowej, wynoszącej w ujęciu procentowym 41,2%. Z kolei drugi raz w historii w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedaży wypracowaliśmy zysk.” - stwierdził Bogusz Kruszyński.

Po trzech miesiącach br. segment dyskontowy zanotował 15,4% wzrost obrotów r./r. do 52,7 mln zł. W tym okresie marża handlowa brutto poprawiła się o 22% do 21,7 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 2,4% do 20,2 mln zł. W efekcie wynik na sprzedaży sektora dyskontowego wyniósł 1,5 mln zł na plusie, w porównaniu do 1,9 mln zł straty w pierwszych trzech miesiącach 2013 r.

Pod koniec kwietnia został uruchomiony pierwszy w kraju internetowy odzieżowy sklep dyskontowy www.txm24.pl Zarząd Redanu spodziewa się dynamicznego wzrostu obrotów w tym kanale sprzedaży, choć na razie jego udział nie będzie jeszcze znaczący. Sieć TextilMarket przygotowuje się również do otwarcia pierwszych zagranicznych placówek w Czechach i na Słowacji. W kolejnych latach plany rozwoju zostaną rozszerzone o kolejne kraje.

źródło: materiał prasowy firmy Redan S.A. (link)

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =