Handel zagraniczny Polski po dwóch miesiącach 2014 r.

Wpłynęło to na poprawę salda wymiany towarowej. Notowany w okresie I-II 2013 r. deficyt na poziomie 362 mln euro został przekształcony w nadwyżkę w wysokości 31 mln euro.

Po dwóch miesiącach br. zdecydowane lepsze wyniki eksportu odnotowano na rynki rozwinięte gospodarczo (wzrost o 6 proc., do 21,3 mld euro) niż rozwijające się i słabiej rozwinięte (spadek o 8,2 proc., do niespełna 4 mld euro).

Wolniej niż do całej grupy rynków rozwiniętych wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 5,2 proc. (do 19,4 mld euro). Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej wzrósł wywóz do Finlandii (o 32,1 proc.), Szwecji (o 19,5 proc.), na Łotwę (o 17 proc.), do Hiszpanii (o 12,8 proc.) Belgii (o 12,6 proc.), Francji (o 6,5 proc.), Włoch (o 5,7 proc.), Niemiec (o 5,1 proc.) oraz Czech (o 5 proc.).

W tym czasie dynamicznie wzrosła także sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 14,2 proc. (do 1,9 mld euro), w tym szczególnie do Norwegii (o 17,4 proc.), Japonii (o 18,8 proc.) oraz RPA (o 31 proc.).

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw spadł o 3,9 proc. (do 2 mld euro), co wynikało ze zmniejszenia wywozu do Rosji o 4,9 proc. i na Ukrainę o 13,8 proc. Z drugiej strony dynamicznie wzrósł eksport na Białoruś (o 15,3 proc.).

Jeszcze szybciej niż do WNP spadła sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP), tj. o 12,3 proc. (do niespełna 2 mld euro), w tym zwłaszcza do Turcji (o 17,4 proc.) oraz Republiki Korei (o 30,8 proc.). Z kolei relatywnie szybko wśród tej grupy państw zwiększył się eksport do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (o 65,1 proc.), Indii (o 31,3 proc.) oraz Algierii (o 56,3 proc.).

W przekroju towarowym względnie szybko zwiększył się eksport dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 6,3 proc., do 10 mld euro) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 5,1 proc., do 3,2 mld euro). Z drugiej strony spadki eksportu odnotowano w wywozie wyrobów metalurgicznych (o 2,9 proc., do 2,7 mld euro) oraz mineralnych (o 6,3 proc., do 1,3 mld euro).

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Analizy+z+obszaru+handlu+zagranicznego

źródło: Ministerstwo Gospodarki (link)

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =