Analiza rynku budowlanego w Szwecji

Do rzadkości należy, aby duże przetargi wygrywały firmy spoza Szwecji. Wynika to głównie z silnej pozycji tych firm na rynku szwedzkim. Największe koncerny budowlane są koncernami międzynarodowymi, posiadającymi doświadczoną kadrę i solidne zaplecze finansowe. Dodatkowym utrudnieniem jest silna pozycja związków zawodowych i duży stopień uzwiązkowienia w sektorze budowlanym, a także oczekiwanie ze strony związków stosowania wysokich stawek minimalnych, ustalonych centralnie dla poszczególnych zawodów. Stosowanie wysokich stawek minimalnych stanowi poważną barierę dla firm zagranicznych w konkurowaniu z firmami szwedzkimi. Istotne znaczenie ma tu także dobre rozpoznanie firm szwedzkich odnośnie cen zaopatrzeniowych na materiały budowlane i sprzęt budowlany.

Niezależnie od powyższych barier i ograniczeń, szwedzki rynek budowlany jest bardzo atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej. O atrakcyjności rynku szwedzkiego decydują m.in. duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania, szczególnie w dużych aglomeracjach oraz duży rynek prywatnych właścicieli domów jako potencjalnych odbiorców usług remontowo-budowlanych. Specyfiką szwedzkiego rynku mieszkaniowego jest budowanie mieszkań przeznaczonych przede wszystkim pod wynajem, a w mniejszym stopniu do sprzedaży. Polskie firmy cieszą się dużym zainteresowaniem w Szwecji, szczególnie w branży usług remontowych i prac wykończeniowych. Generalnie Szwecja jest krajem drogich usług, gdyż płace są na bardzo wysokim poziomie. Nie można mówić o braku fachowców określonych usług, natomiast o kwestii ich dostępności ze względu na cenę. Dlatego polscy pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym pracownicy budowlani, w takich zawodach jak zbrojarze, blacharze, kamieniarze, spawacze, parkieciarze, tynkarze oraz inni specjaliści od prac wykończeniowych znajdują zatrudnienie i jak na polskie warunki bardzo dobre wynagrodzenie. Z punktu widzenia polskich firm interesującym segmentem szwedzkiego rynku budowlanego mogą być również inwestycje lokalne realizowane przez władze komunalne tj. szkoły, przedszkola i inne budynki użyteczności publicznej. W tym wypadku obowiązuje procedura przetargowa. Podkreślić należy duże zainteresowanie ze strony inwestorów szwedzkich polską ofertą materiałów budowlanych m.in. oknami, drzwiami, podłogami, glazurami i innymi materiałami wykończeniowymi, a również stalą zbrojeniową, gotowymi belkami, stropami i konstrukcjami stalowymi. Decydujące znaczenie ma dobra jakość polskich materiałów, atrakcyjna cena oraz stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych. Warto jednak pamiętać, że na rozwój sektora budowlanego wpływ ma sytuacja w całej gospodarce. W ostatnich latach szwedzka gospodarka rozwijała się w sposób stabilny i należała do przodujących gospodarek w Unii Europejskiej. Jednak nie można wykluczyć, że nowa odsłona światowego kryzysu nie będzie odczuwalna również w Szwecji, co nie pozostanie bez wpływu na decyzje inwestycyjne i sytuację w branży budowlanej.

Potencjalnych odbiorców usług budowlanych należy szukać przede wszystkim w dużych aglomeracjach tj. Sztokholm, Goteborg i Malmo oraz na terenie gęsto zaludnionego południa Szwecji - Skanii. Jednym z większych i ważnych ośrodków przemysłu jest również Goteborg. Przemysł ciężki, wydobywczy i chemiczny skoncentrowany jest głównie na północy Szwecji w takich ośrodkach jak Gelivare, Kiruna, Umea, Pitea i Lulea. Wspomnieć należy również o planach budowy nowych kopalń bądź też przenoszenia kopalń już istniejących np. w rejonie Kiruny.

Podstawową barierą, na jaką napotykają polscy przedsiębiorcy, jest fakt przestrzegania przez pracodawców, ale przede wszystkim skrupulatnego pilnowania przez związki zawodowe wynikających z umów/układów zbiorowych stawek minimalnych. Podkreślić należy, że stawki te nie wynikają z przepisów prawa, a właśnie z umów. Umowy te mogą budzić wątpliwości na gruncie prawnym odnośnie ich obowiązywania w stosunku do podmiotów nie będących ich stronami. Jednak w większości przypadków są one przestrzegane ze względu na bardzo silną pozycję szwedzkich związków zawodowych w sektorze budownictwa Byggnadds. Dlatego też większość pracodawców (inwestorów) dąży do tego, aby kontrakty również z firmami zagranicznymi były przyjęte przez stronę związkową do akceptującej wiadomości.

Warto w tym miejscu również wspomnieć o nowym (wprowadzonym w dniu 1 lipca 2013r.) obowiązku rejestracji pracowników delegowanych do pracy w Szwecji. Zagraniczni przedsiębiorcy delegujący swoich pracowników do pracy w Szwecji na okres dłuższy niż 5 dni będą mieli obowiązek zgłoszenia tego faktu do Szwedzkiego Urzędu ds. BHP (Arbetsmiljöverket). Więcej informacji na stronie Urzędu (informacja przygotowana w języku polskim) http://www.av.se/languages/polski/delegowanie_pracownikow/.

Należy podkreślić, że dzięki aktywności polskich firm budowlanych i producentów materiałów budowlanych oraz wykończeniowych polska branża budowlana jest coraz lepiej zauważana i postrzegana w Szwecji. Można to zaobserwować w trakcie imprez targowych i seminariów branżowych organizowanych na terenie całej Szwecji przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie. Zwykle w tego typu imprezach udział bierze kilkadziesiąt osób, w tym kilkunastu przedstawicieli polskich firm, którzy mają możliwość zaprezentowania ofert swoich firm. Firmy budowlane i producenci materiałów budowlanych oraz wykończeniowych (w tym okien i drzwi) powinni wziąć pod uwagę promocję firmy na organizowanych w Szwecji targach budowlanych, również poprzez organizowanie własnych stoisk w ramach targów. W Szwecji targi nie są przeżytkiem, ale często gwarantem, że firma zostanie zauważona przez ewentualnych szwedzkich kontrahentów, co może przełożyć się na potencjalne kontrakty handlowe. Największymi targami budowlanymi w Szwecji są Targi NordBygg, które odbywają się co dwa lata w Sztokholmie. Następna edycja odbędzie się w 2014 roku w dniach 1-4 kwietnia www.nordbygg.se. Targi te są doskonałą okazją do promocji polskich firm.

Do innych imprez targowych w Szwecji z sektora budowlanego należą Targi Maszyn Budowlanych w Goteborgu, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2015 r.

http://www.svenskamassan.se/sites/scanbygg/

oraz Targi ByggMässan w Malmo, które odbędą się w dniach 22-23 kwietnia 2015 r.

http://www.easyfairs.com/sv/events_216/byggmaessan-oeresund-vvs-maessan-oeresund2015_41865/byggmaesssan-oeresund-2015_42298/

W naszej opinii, firmy, które poważnie myślą o ekspansji na trudny, ale mimo wszystko atrakcyjny, rynek szwedzki powinny rozważyć uruchomienie działalności gospodarczej na terenie Szwecji, co przyczyniłoby się do ich większej stabilności, łatwiejszego dostępu do serwisu i zobowiązań gwarancyjnych.

Szwecja jest krajem o silnym patriotyzmie konsumenckim. Dotyczy to również branży budowlanej. Od wykonawców i dostawców oczekuje się najwyższej jakości, terminowości

i solidności. Wszystkie przypadki braku tej solidności, w tym czasami ze strony polskich wykonawców (małych firm) działających na lokalnym rynku, są szeroko nagłaśniane m.in.

w popularnych w Szwecji specjalistycznych cyklicznych programach telewizyjnych. Zauważyć należy, że od dziesięcioleci pierwszym partnerem handlowym Szwecji są Niemcy. Dotyczy to również branży budowlanej i z tego względu produkty niemieckie mają silną pozycję na szwedzkim rynku i są dobrze postrzegane. Fakt skutecznego zaistnienia polskich firm na rynku niemieckim jest bardzo dobrą rekomendacją dla szwedzkich odbiorców polskich usług i produktów.

Można by zaryzykować stwierdzenie, że polskie produkty są zbyt słabo rozpoznawalne na rynku szwedzkim, natomiast fakt obecności polskich pracowników budowlanych jest coraz szerzej zauważalny w Szwecji, w pierwszej kolejności w środowisku budowlanym, ale również w wymiarze społecznym.

W zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Szwecji szeroką informację odnaleźć można na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sztokholmie w zakładce Przewodnik po rynku http://www.stockholm.trade.gov.pl/pl/rynek

Pod poniższym adresem znajduje się zestawienie 30 największych szwedzkich przedsiębiorstw budowlanych według danych z 2011 roku:

http://www.bygg.org/fakta--statistik/30-storsta-byggforetagen__432

źródło: pełna analiza dostępna jest na stronie Wydziału Handlu i Promocji Ambasady RP w Sztokholmie (link)

 

 

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =