Polska broni 1 pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w regionie EŚW

Polska zajęła pierwsze miejsce w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonym wśród ponad 1400 inwestorów niemieckich w 16 krajach regionu. Tym samym utrzymała ubiegłoroczną pozycję lidera, wywalczoną po raz pierwszy w 2013 r., po kilku latach prowadzenia Republiki Czeskiej.

To dziewiąta edycja badania przeprowadzanego przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) wraz z piętnastoma innymi niemieckimi izbami bilateralnymi regionu. Od 2006 r. do 2012 r. na pro-wadzeniu utrzymywały się Czechy, zaś Polska wspinała się z pozycji ósmej, na czwartą, by wreszcie zająć drugą (lata 2010-2012), a w 2013 r. wyjść na pozycję lidera i potwierdzić ją w tegorocznym badaniu. Miejsce drugie na podium zwycięzców w 2014 r. zajęły Czechy, a trzecie - Estonia.

Ranking budowany jest na zasadzie ocen punktowych w skali od 1 (minimum) do 6 (maksimum). W 2014 r., na 6 możliwych do uzyskania punktów Polska uzyskała 4,09 pkt. (w ub.r. 3,99 pkt), Czechy - 3,96 pkt, Estonia - 3,91 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja (3,84), Słowenia (3,73), Łotwa (3,69) i Litwa (3,65).

Zdecydowana większość firm z kapitałem niemieckim, które zainwestowały w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (83 proc.), potwierdza również podjętą w przeszłości decyzję o lokalizacji inwestycji. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród inwestorów zagranicznych w Polsce i Estonii (94 proc.), na Litwie (90%) oraz w Czechach (88%).

Inwestorzy niemieccy oceniali atrakcyjność inwestycyjną krajów EŚW w oparciu o 21 czynników. Najwyżej punktowane czynniki w regionie EŚW to: członkostwo danego kraju w UE, zalety pracowników (kwalifikacje, zaangażowanie i produktywność), a także jakość kształcenia akademickiego i dostępność lokalnych poddostawców. Czynniki te należą do najbardziej premiowanych zarówno w przypadku całego regionu EŚW, jak i inwestorów działających tylko w Polsce. Najgorsze oceny dla regionu EŚW dotyczą: niestabilności prawnego otoczenia biznesu (niskiego po-czucie bezpieczeństwa inwestorów z uwagi na zmienność przepisów), słabej efektywności działania administracji publicznej, niewielkiej przewidywalności polityki gospodarczej, braku przejrzystości w procesie przetargów publicznych oraz nieefektywnej walki z przestępczością i korupcją. Wyniki badania regionalnego w niewielkim stopniu pokrywają się z ocenami dla Polski. W 2014 r. największą krytykę inwestorów w Polsce wzbudziły: system i instytucje podatkowe, administracja publiczna oraz niewielka przejrzystość przetargów publicznych.

W ocenie ankietowanych przedsiębiorstw, na tle regionu EŚW pozytyw-nie wyróżnia się kondycja polskiej gospodarki. 91% respondentów ocenia sytuację gospodarczą w Polsce jako dobrą lub satysfakcjonującą. Średnia ocen dobrych i satysfakcjonujących dla 16 krajów regionu EŚW objętych badaniem to 58%. Powyżej niej plasowały się gospodarki: Litwy, Polski, Estonii, Łotwy i Czech. Także w aspekcie pomyślnych perspektyw rozwoju dla firm wygranymi zestawienia są gospodarki Polski, Łotwy i Litwy.

Badanie przeprowadzone zostało w lutym i marcu 2014 r. wśród 1435 przedsiębiorstw z kapitałem niemieckim, które zainwestowały w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym wśród: 196 inwestorów działających na Słowacji, 194 – na Węgrzech, 142 – w Polsce, 141 - w Czechach, 123 - w Rumunii i 105 - w Chorwacji oraz w Bułgarii, Serbii, Słowenii, na Litwie, w Czarnogórze, Bośni – Hercegowinie, Albanii, Łotwie, Estonii i Kosowie.

Prezentacja wyników badania (link)

Treść komunikatu do pobrania w formie pdf (link)

źródło: Serwis prasowy Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, AHK Polska (link)

kontakt:

tel.: 0048 507 240 529

tel.: 0048 608 674 198

e-mail: ampe@ampe.pl

nasze serwisy:

newsletter:

aby otrzymywać newsletter AMPE prosimy wpisać:

Subject:
adres e-mail: *
nazwę firmy:
Anti-spam: * 1 + 1 =